null Donación de la ciudadanía a servicios socio-sanitarios, con ventajas en el IRPF EUS

Herritarren dohaintzak zerbitzu sozio-sanitarioentzat, PFEZean abantailak izanez

Izaera publikoko zerbitzu sozio-sanitarioetarako dohaintzak, COVID-19ak eragindako egoera dela eta, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan abantailak izanez.

Herritarrak eta enpresak.

Diputatu Nagusiaren Kabinetea.

Foru Gobernu Kontseiluaren 180/2020 Erabakia, apirilaren 7koa. Onestea Arabako Foru Aldundiari COVID-19 dela-eta emandako zenbatekoen 2020rako lehentasunezko jardueraren adierazpena, hark izaera publikoko zerbitzu sozio-sanitarioetarako erabil ditzan.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Zerbitzu sozio-sanitarioetarako dohaintza, PFEZean abantailak izanez

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi