Ordainketako betebeharra aitortzeko dokumentazioa ematea (memoria, gastuen eta diru-sarreren harremana)

Epeak

Itxita

149/2020 Foru Dekretu bidez itxitako deialdia

Aurkeztu beharreko agiriak

  • Egindako jardueren/inbertsioen memoria. 
  • Diruz lagundutako jardueretan finantzatutako diru-sarreren eta/edo gastuen koadroa. 
  • Presidenteak, alkateak eta/edo idazkariak sinatutako eta sigilatutako fakturen eta/edo ziurtagirien dokumentu originala edo fotokopia konpultsatua. 

Zer behar dut?

  • Ziurtagiri elektronikoa izatea. 

Egoitza elektronikoaren bitartez egin daiteke erregistro elektronikoa.