Fakturen ordainketa agiriak aurkeztea

Epeak

Itxita

Foru Gobernu Kontseiluaren 227/2020 Erabakiaren bidez itxitako deialdia

Aurkeztu beharreko agiriak

Ordainketa agirien formularioa eta ordaindutako nominak

  • Fakturak edo nominak ordaindu izanaren froga agiriak (banku laburpenak, bankuaren balidatze zigiluarekin).
  • Nominak edo langileak izenpetutako idazkia, adierazten duena dagokion hilekoa kobratu duela (langile gastuaren froga-agiri moduan nominak aurkeztu baldin badira).
  • Gizarte Segurantzako kotizazioen likidazioaren ordainagiria, finantza erakunde batek zigilatua, edo, hala dagokionean, kotizazioen ordainketaren banku laburpena edo froga balio berdina duen agiria.
  • PFEZn edo SZn kontura atxikitako zenbatekoak sartu izanaren froga-agiria (bakar-bakarrik atxikipenak Arabakoa ez den zerga administrazio batean aurkeztu badira).

Zer behar dut?

Egoitza elektronikoaren bitartez egin ahal da erregistro elektronikoa.