Fakturen ordainketaren egiaztagiriak ematea

Epeak

Itxita

149/2020 Foru Dekretu bidez itxitako deialdia

Aurkeztu beharreko agiriak

Presidenteak, alkateak eta/edo idazkariak data jarritako, sinatutako eta zigilatutako fakturen transferentziak edo banku laburpenak, banku erakundearen zigiluarekin. 

Zer behar dut?

  • Ziurtagiri elektronikoa izatea. 

Egoitza elektronikoaren bitartez egin ahal da erregistro elektronikoa.