Fakturen ordainketaren egiaztagiriak ematea

Epeak

Itxita

209/2020 Foru agindua bidez itxitako deialdia.

Aurkeztu beharreko agiriak

Fakturen ordainketaren ziurtagiria (banku laburpena edota transferentzia ordena, ordainketa edo transferentzia egiten duen bankuaren zigiluarekin) edo ziurtagiri originala sinatuta eta/edo faktura bidaltzailearen zigiluarekin. 

Zer behar dut?

  • Ziurtagiri elektronikoa izatea. 

Egoitza elektronikoaren bitartez egindako erregistro elektronikoa.