null Euskararen bitartez udalek eta kuadrillek sozializatzeko programak garatzeko dirulaguntzak

Udalek eta kuadrillek sustaturik euskararen bidez sozializatzeko programak gauza daitezen 2021eko dirulaguntzen deialdi publikoa

Dirulaguntzak ematea 2021eko ekitaldian euskararen bitartez sozializatzeko programak antolatu, garatu eta gauzatzeko Arabako Lurralde Historikoan eta Trebiñuko Enklabean.

Arabako Lurralde Historikoko eta Trebiñuko Enklabeko udalak eta kuadrillak, Gasteizko Udala eta hura parte den kuadrilla izan ezik.

Arabako Foru Aldundiko Diputatu Nagusiaren Saileko Euskararen Foru Zerbitzua.

11/2016 Foru Araua, urriaren 19koa, Arabako Lurralde Historikoaren Dirulaguntzei buruz.

Foru Gobernu Kontseiluaren 23/2020 Foru Dekretua, uztailaren 21 koa. Onespena ematea Diputatu Nagusiaren Sailak lehiaketa bidez emango dituen dirulaguntzak arautuko dituzten oinarri orokorrei.

200/2021 Foru Dekretua, ekainaren 16koa, diputatu nagusiarena, 2021ko deialdia onesten duena dirulaguntzak udalek eta kuadrillek euskararen bidez sozializatzeko programak gauza ditzaten.

Sei hilabeteko epean gehienez ere, deialdia ALHAOn argitaratzen denetik aurrera. Epe horretan esanbidezko ebazpenik ematen ez bada, esan nahiko du eskaera ezetsi egin dela.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Fakturen ordainketa agiriak

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Egindako gastuen justifikazioa

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Udalek eta kuadrillek sustaturik euskararen bidez sozializatzeko programak gauza daitezen 2021eko dirulaguntza eskatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi