null TicketBAI betebeharretik salbuestea

TicketBAI betebeharretik salbuestea

TicketBAI betebeharretik salbuestea

Interesdunak aldez aurretik eskatuta

Ogasun Zuzendaritzak TicketBAI betebeharretik salbuestea ebatzi ahal izango du honako kasu hauetan:

  • a) Enpresa sektoreei, pertsona profesionalei edo enpresa jakin batzuei dagokienez, kasuan kasuko sektoreko merkataritza edo administrazio jardunbideengatik justifikatuta dagoenean, edo enpresa edo lanbide jardueren garapenean nahasmendurik ez sortzeko.
  • b) Betebeharra eragozten duten salbuespenezko inguruabar teknikoak dituzten eragiketei dagokienez. Salbuespen hori aldi baterakoa izango da, eta eragiketa horiekin lotutako betebehar horiek bete ahal izateko beharrezkoak diren egokitzapenak egiteko konpromisoari lotuko zaizkio; hala, ondorioak amaitu egingo dira salbuespena erabakitzea eragin zuten salbuespenezko inguruabarrak desagertu direla egiaztatzen denean.

Pertsona fisikoak, pertsona juridikoak, nortasun juridikoa duten edo ez duten erakundeak, administrazio publikoak, erakundeak eta enpresa publikoak.

Ogasun zuzendaritza

13/2021 Foru Araua, apirilaren 21ekoa, tresna teknologikoak erabili beharra ezartzen duena.

Foru Gobernu Kontseiluaren 48/2021 Foru Dekretua, urriaren 5ekoa. Onespena ematea TicketBAI betebeharra garatzen duen arautegiari

6 hilabete

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
TicketBAI betebeharretik salbuestea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi