null Irabazteko xederik gabeko elkarte eta erakundeei, garapen bidean dauden herrialdeetan lankidetzako urteko ekintza puntualak finantzatzeko xedez, dirulaguntzak lehiaketa bidez emateko deialdia

Irabazteko xederik gabeko elkarte eta erakundeei norgehiagoka bidez dirulaguntzak emateko deialdia, garapen bidean dauden herrialdeetan lankidetzako urteko ekintza puntualak finantza ditzaten. 2024ko ekitaldia

Artikulu honen xedea da ezartzea garapen bidean dauden herrialdeetan burutu beharreko garapenerako lankidetzako eta irabazteko asmorik gabeko erakundeek sustatutako urteko ekintza puntualak finantzatzeko laguntzei aplikatu beharreko berariazko araudia.

 

Garapenerako lankidetzako ekintza puntualtzat jotzen dira beren ezaugarriengatik edo txikiak izateagatik urte anitzeko proiektuetan lekurik ez daukaten eta/edo beste gizarte eragile batzuentzat sarbide diren ekintzak.

Irabazteko asmorik gabeko elkarte eta erakundeentzako.

Berdintasunaren eta Giza Eskubideen Zuzendaritza

Berdintasun, Lankidetza eta Kulturartekotasun zerbitzua

Berdintasun, Euskara eta Gobernantza Saileko foru diputatuaren 8/2024 Foru Agindua, otsailaren 9koa. 2024ko ekitaldian irabazteko xederik gabeko elkarteek eta entitateek garapen bidean dauden herrialdeetan unean uneko lankidetza ekintzak egiteko dirulaguntzen deialdia onartzea norgehiagoka araubidean.

23/2020 Foru Dekretua, uztailaren 21ekoa, Foru Gobernu Kontseiluarena.

Ebazteko epea: 6 hilabete

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Garapenerako lankidetzako urteko proiektu puntuala finantzatzeko eskaera, garapen bidean dauden herrialdeetan

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi