null Gazteei aisialdirako zuzendutako urteko jarduera programen eta materialerako 2021eko deialdia

Gazteei aisialdirako zuzendutako urteko jarduera programen

Deialdiaren xedea hau da: dirulaguntzak ematea gauzatzen laguntzeko gazte edo astialdi elkarte edo erakundeek sustaturik 2022/2023 ikasturtean zehar era jarraituan egingo diren astialdiko jarduera mutiko-neskato eta gazteentzakoak.

Jarduerak astialdian egingo dira, astialdia harturik berdintasun, elkartasun eta tolerantzia balioak sustatzen dituen aisialdirako eta hezkuntzarako denboratzat. Halaber begirale talde egokia izan beharko dute jarduera horiek garatzeko.

Gazte elkarteak, astialdiko elkarteak edo aurrekoak koordinatzen dituzten federazioak, erregelamenduz eratuak eta irabazteko xederik gabeak, Araban edo Trebiñuko Enklabea baldin badute beren egoitza edo ordezkaritza.

Gazteriaren Foru Erakundea 

Bost hilabete.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Gazteei aisialdirako zuzendutako urteko jarduera programa eskatzea. 2023ko deialdia

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Diru-laguntzaren justifikazioa - Aisialdiko gazteentzako urteko jarduera-programak. Deialdia 2023

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi