Entitate laguntzaileen erregistroa

Izapidetu

Epeak

Irekita

Epe zehatzik gabe

Aurkeztu beharreko agiriak

Eskaerarekin batera hauek aurkeztuko dira:

Pertsona fisikoak:

 • Profesionalaren NANaren kopia
 • Zerga Administrazioak bere zerga-egoitzari dagokion zerga guztien aurkezpenean eta ordainketan egunean egotearen ziurtagiri positiboa;
 • Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta eman izanaren ziurtagiria, jardueraren epigrafea jasotzen duena.


Pertsona juridikoak:

 • Erakundearen IFZren kopia
 • Zerga Administrazioak bere zerga-egoitzari dagokion zerga guztien aurkezpenean eta ordainketan egunean egotearen ziurtagiri positiboa;
 • Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta eman izanaren ziurtagiria, jardueraren epigrafea jasotzen duena.
 • Eskatzailearen erakundearen ordezkaritza egiaztatzen duen dokumentazioaren kopia (ahalordetze-eskritura edo administratzaileen izendapena).
 • Aldaketen kasuan, erakundearen egungo izena, forma juridikoa, bat-egiteak, zatiketak eta abar egiaztatzen dituzten eskrituren kopia.

Informazio gehiago

 • Zerga arloko kudeaketa zerbitzuak ematen dituen profesional baten erakunde laguntzaileen erregistroko alta izapidetzea, zerga aitorpen-likidazioak hirugarren pertsonen izenean aurkeztu ahal izateko.
 • Helbideak eta telefonoak

Zer behar dut?

 • BakQ

  Ziurtagiri digitala

IZAPIDETZE ELEKTRONIKOA SOILIK

Izapidetu