null Gestión del Registro de Ganado Ovino y Caprino eus

Ardi eta Ahuntz Aziendaren Erregistroa kudeatu

  • Jaiotzengatiko altak eta sarrera berriak kudeatu 
  • Baja kudeatu (aberea ustiategian hil delako edo desagertu egin delako) 
  • Datuetako akatsak zuzendu
  • Erroldaren Urteko Derrigorrezko Aitorpena kategoriaka 
  • Ugalketarako abereen urteko errolda egiteari buruzko jakinarazpena. 

Abeltzaintza ustiategien titularra

Abeltzaintza Zerbitzua

  • Real Decreto 685/2013, de 16 de septiembre, por el que se establece un sistema de identificación y registro de los animales de las especies ovina y caprina.
  • Real Decreto 728/2007, de 13 de junio, por el que se establece y regula el Registro general de movimientos de ganado y el Registro general de identificación individual de animales.
  • Orden de 9 de octubre de 2014, de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, por la que se establecen normas de desarrollo y aplicación en la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de identificación y registro del ganado ovino y caprino (BOPV de 28 de octubre de 2014).

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Erroldaren Urteko Derrigorrezko Aitorpena kategoriaka

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Datuetako akatsak zuzendu

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Jaiotzengatiko altak eta sarrera berriak kudeatu

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Ugalketarako abereen urteko errolda egiteari buruzko jakinarazpena

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Baja kudeatu (aberea ustiategian hil delako edo desagertu egin delako)

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi