null Jarduera ekonomikoen gainezko zerga

Jarduera ekonomikoen gainezko zerga

Jarduera ekonomikoaren gaineko zergaren alta emateak, aldaketak eta baja emateak eta eragiketa bolumenaren zenbatekoa jakinaraztea

Arabako Lurralde Historikoko edozein udalerritan jarduera ekonomiko bat egiten duen pertsona fisiko edo juridikoa

Ogasuna. Udal Zerga eta Katastro Zerbitzua.

43/1989 Foru Araua, Ekonomi Ihardueren gaineko Zergarena

905/1991 Foru Dekretu Arauemailea, Ekonomia Jardueren gaineko Zergaren arauaren arauzko garapena onartzen duena

573/1991 Foru Dekretu Arauemailea, Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren tarifak eta horiek aplikatzeko jarraibidea onetsi dituena

390/2003 Foru Agindua, Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren 848 eredua, eragiketen bolumenaren zenbatekoa jakinaraztekoa onartzen duena

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
840 eredua: Merkataritza eta industria jarduerak

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
841 eredua: Jarduera profesional eta artistikoak

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
842 eredua: Jarduerari zeharka atxikitako lokalak

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
848 eredua: Eragiketen zenbatekoaren jakinarazpena

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi