null Gordeiluen gainezko zergak

Gordeiluen gainezko zergak

Kreditu erakundeetako gordailuen gaineko zergaren konturako ordainketaren autolikidazia egin eta aurkeztea.

1298/1986 Legegintzako Errege Dekretuak, Kreditu entitateen alorreko zuzenbidea Europako Erkidegoetakora egokitzen duenak, 1. artikuluan definitutako kreditu erakundeak eta atzerriko kreditu erakundeek Espainiako lurraldean dauzkaten sukurtsalak, dekretu horren 5. artikuluan xedatutakoaren arabera salbuespenik ez dutenak.

Ogasuna. Zuzeneko Zergen Zerbitzua. Sozietate eta Ez egoiliarren gaineko Zergen eta Atxikipenen Atala.

  • Zerga Premiazko 2/2014 Araugintzako Dekretua, kreditu erakundeetako gordailuen gaineko zerga arautzen duena.
  • 732/2014 Foru Agindua, 410 eredua onartzen duena
  • 379/2015 Foru Agindua, 411 eredua onartzen duena

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
410 eredua: Kreditu erakundeetako gordailuen gaineko zergaren konturako ordainketaren autolikidazioa

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
411 eredua: Kreditu erakundeetan gordailututakoaren gaineko zerga. Autolikidazioa.

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi