null Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zerga

Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - PFEZ

Arabako araudia aplikatzen zaien zergadunek pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren autolikidazioa egin eta aurkeztea.

Araban ohiko bizilekua duten pertsona fisiko zergadunak

Ogasuna. Zuzeneko Zergen Zerbitzua. Pertsona fisikoen errentaren eta ondarearen gaineko zergen atala

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
130 eredua: Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergarena. Jarduera ekonomikoen ordainketa zatikatua. Jarduna hastea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
100 eredua: Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpena - Entitate laguntzaileak

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
100 eredua: Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpena - Banakakoak

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi