null Arabako Lurralde Historikoan biohondakinen bilketa eta kudeaketa sustatzeko dirulaguntza lerroaren oinarri arautzaileak

Arabako Lurralde Historikoan biohondakinen bilketa eta kudeaketa sustatzeko dirulaguntza lerroaren oinarri arautzaileak

3. ARTIKULUA: DIRUZ LAGUNDU DAITEZKEEN JARDUERAK

1. mota: Materia organikoa (janari eta sukalde hondakinak) edukiontzien bidez bereizita biltzea eta kudeatzea.

2. mota: Materia organikoa (janari eta sukalde hondakinak) konpostajearen bidez biltzea eta kudeatzea.

3. mota: Landare hondakinak (landare hondakin biodegradagarriak) biltzea eta tokian-tokian kudeatzea.

4. mota: Plangintzako azterlanak, proiektuak eta dokumentuak egitea.

5. mota: Tokiko erakundeen ordenantzak etxeko hondakinen arloan egokitzea.


4. ARTIKULUA: DIRUZ LAGUNDU DAITEZKEEN GASTUAK

  1. Baliabide materialak eta egokitze-obrak.

  2. Biohondakinen bilketa eta kudeaketa ezartzeko, haren berri emateko eta haren jarraipena egiteko prebentzio eta sentsibilizazio kanpainak.

  3. Kanpoko laguntza teknikoa, planak, azterlanak eta proiektuak egiteko, baita biohondakinen bilketa bereizia eta kudeaketa ezartzeko eta haren jarraipena egiteko moduari buruzko aholkularitza emateko ere.

  4. Kanpoko laguntza teknikoa, aholkularitza eman, dokumentuak idatzi eta laguntza emateko, udal ordenantzak Ekonomia Zirkularrerako Hondakinei eta Lurzoru Kutsatuei buruzko apirilaren 8ko 7/2022 Legera egokitzeko prozesuan.

  5. Biohondakinak kudeatzeko instalazioen ustiapenarekin eta mantentze lanekin loturiko zerbitzu lagungarrien kontratazioa.

Erakunde onuradun izan ahalko dira Arabako Lurralde Historikoko 50.000 biztanle baino gutxiagoko udal edo kuadrillak, eta beste pertsona juridiko batzuk, esaterako partzuergoak, haien titularitatea Arabako Lurralde Historikoko udal bati edo gehiagori badagokio eta egoitza soziala Araban badute. Kasu horretan, partaide den Arabako udal bakoitzak 50.000 biztanle baino gutxiago izan behar ditu.

Erakunde publiko eskatzaileek hiri hondakinak bildu eta garraiatzeko eskumena izan behar dute edo, bestela, haien kudeaketa esleituta izan.

Ingurumen Kalitatearen Zerbitzua

2023 - 2024 deialdia

548/2023 Erabakia, irailaren 12koa. Onestea, Arabako Lurralde Historikoan biohondakinen bilketa eta kudeaketa bultzatzeko dirulaguntzen lerroaren 2023 eta 2024rako deialdia.

Oinarri arautzaileak

Foru Gobernu Kontseiluaren 40/2023 Foru Dekretua, abuztuaren 1ekoa. Onestea Arabako Lurralde Historikoan biohondakinen bilketa eta kudeaketa sustatzeko dirulaguntza lerroaren oinarri arautzaileak.

Ebazpena: sei hilabete, eskabideak aurkezteko epea amaitzen denetik.

Jakinarazpena: Ebazpena eman eta hurrengo hamar egun baliodunetan.

Esanbidezko ebazpenik ematen ez bada, dirulaguntza ezetsi egin dela esan nahiko du.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
2023-2024ko laguntza-eskaerak

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
2023an emandako laguntzen justifikazioa

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
2024an emandako laguntzen justifikazioa

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi