null Informazio eta aholkularitza zerbitzua Autonomia Pertsonaleko Zentroan

Informazio eta aholkularitza zerbitzua Autonomia Pertsonaleko Zentroan

Autonomia Zentro Pertsonaleko Informazio eta Aholkularitza Zerbitzuak (AIZ) informazio, aholkularitza eta baliabide tekniko eta/edo teknologikoko zerbitzu pertsonalizatua eskaintzen die desgaitasuna duten pertsona guztiei.

 


Ingurunea eta laguntza- eta komunikazio-produktuak egokitzeko informazioa eta aholkularitza:

Katalogoak, gidak, araudi teknikoa eta erreferentziak daude, kontsultatzeko informazio-iturri zabala osatzen dutenak.

Gehien erabiltzen diren laguntza-produktuen kasuan, erosi aurretik proba egiteko eta entrenatzeko aukera ematen da.

Logela baten eta bainugela baten egokitzapen funtzionala simulatzen duen erakustoki bat dago, sistema domotikoarekin eta azken aurrerapen teknologiko eta laguntza-produktuekin hornitua. Dibertsitate funtzionala alde batera utzita, pertsona guztiei irtenbide tekniko egokiena eskuratzeko aukera ematea du helburu.

 

Orientazio-txosten teknikoa:

Orientazioa egin ondoren, laguntza ekonomikoen deialdian sartzeko betekizun espezifikoei buruzko informazioa emango da, eta Orientazio Txosten Teknikoa egingo da, laguntza ekonomikoa eskuratzeko edo laguntza-produktua lagatzeko beharrezkoa dena.

% 33ko edo hortik gorako ezgaitasuna aitortuta duten pertsonak:

  • Arabako edozein udalerriko erroldan alta emanda egotea.
  • Espainiako nazionalitatea izatea edo Espainian legez bizitzea.

Zuzendaritza-Gerentzia 

  • 1971/1999 Errege Dekretua, abenduaren 23koa, minusbaliotasun-maila aitortu, deklaratu eta kalifikatzeko prozedurari buruzkoa. BOE 22. zk. - 2000ko urtarrilaren 26a.

  • Irailaren 12ko 1169/2003 Errege Dekretua, abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretuaren I. eranskina aldatzen duena. Errege Dekretu horrek minusbaliotasun-maila aitortu eta kalifikatzeko prozedura arautzen du. BOE 238 – 2003ko urriaren 4a.

  • 1856/2009 Errege Dekretua, abenduaren 4koa, ezgaitasun maila aitortu, aitortu eta kalifikatzeko prozedurari buruzkoa eta abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretua aldatzen duena.

  • Irailaren 27ko 1364/2012 Errege Dekretua, abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretua, ezgaitasun maila aitortu, aitortu eta kalifikatzeko prozedurari buruzkoa, aldatzen duena.

  • Diputatuen Kontseiluaren 36/2014 Foru Dekretua, uztailaren 22koa, arautzen duena mendetasun egoera aitortzeko, ezintasuna kalifikatzeko eta garapenaren arazoak edo horiek jasateko arriskua aitortzeko prozedura, bai eta, baldintza horiek emanez gero, Arabako gizarte zerbitzuak eta diru prestazioak jasotzeko eskubidea eta prozedura ere.

  • Diputatuen Kontseiluaren 56/2016 Foru Dekretua, abuztuaren 3koa; honen bidez, aldatu egiten da Diputatuen Kontseiluaren uztailaren 22ko 36/2014 Foru Dekretua, arautzen duena mendetasun egoera aitortzeko, ezintasuna kalifikatzeko eta garapenaren arazoak edo horiek jasateko arriskua aitortzeko prozedura, bai eta egoera horietan Arabako Gizarte Zerbitzuen zerbitzuak eta diru prestazioak jasotzeko eskubidea eta prozedura ere

Ebazteko eta jakinarazteko gehienezko epea: 3 hilabete, eskaera aurkezten denetik.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Informazio eta Aholkularitza Zerbitzurako hitzordua eskatu

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi