null TR Nekazaritzarekin lotutako zerga onurei buruzko txostena

Nekazaritzarekin lotutako zerga onurei buruzko txostena

Jakinaraztea nekazaritza ustiategiaren subjektu pasibo titularrak betetzen dituela kasuan kasuko salbuespena lortzeko ezarrita dauden baldintzak

Zergaren subjektu pasiboa

Nekazaritzako Idazkaritza Teknikoa 

17/1997 Foru Araua, Ekainaren 9koa, Nekazaritzaren eralazioa duten zerga-neurriei buruzkoa 

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Txostena eskatzea nekazaritzarekin lotutako zerga onurei buruz

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi