Nekazaritzako ekoizpenaren erregistro orokorrean (NEEO) izena emateko eskaera egitea

Epeak

Irekita

Informazio gehiago

Urteroko eskabidea, NPErako laguntzen eskabide bakarrak aurkezten diren epean zehar irekia. Urte zibilaren hasieran eskabide bakarra egiten duten nekazariek eta mahastien erregistroan daudenek ez daukate eskabidea aurkezteko betebeharrik. Ustiategi eratu berriek jarduera hasi eta hurrengo hilean jakinarazi behar dute eskatu zaien informazioa.