Dirulaguntza justifikatzea

Izapidetu

Epeak

Irekita

2023/02/23 - 2023/11/02

Esleitu datatik 2023ko azaroaren 2ra arte, 14:00etan.

Aurkeztu beharreko agiriak

- Egindako inbertsioen memoria. Obrak eginez gero, obren argazkia ere aurkeztu behar da memoriarekin batera.

- Justifikazio fakturen zerrenda, hauexek adieraziz: hartzekoduna, zenbatekoa, jaulkitze epea eta ordainketa eguna, hala badagokio.

- Dirulaguntzaz besteko diru sarrerarik izan bada, diru sarrera horien justifikazioa aurkeztuko da.

- Eskabidearekin aurkeztu ezean, justifikatzeko fakturen jatorrizkoa. 

- Hauei buruzko informazioa jasotzen duen erantzukizunpeko adierazpena:

a) Aurkeztutako datuak egiazkoak direla eta aurkeztutako kopiak jatorrizko dokumentuekin bat datozela.

b) Dirulaguntza honetaz gain, hemen diruz lagundutako kontzeptuetarako beste diru sarrera edo dirulaguntza batzuk lortu diren.  Baiezkoa bada, diru sarrera horien justifikazioa aurkeztuko da.

Zer behar dut?

  • BAKQ

    Ziurtagiri digitala 

Izapide hau Egoitza elektronikotik soilik izapidetu daiteke. 

Izapidetu