Jardueren justifikazioa

Izapidetu

Epeak

Irekita

Diruz lagunduko den jarduera amaitu eta gero - 2024ko uztailaren 15a (barne).

Aurkeztu beharreko agiriak

  • Justifikatzeko jarduketa-memoria (I. eranskina).
  • Jardueraren gastuen eta diru-sarreren zerrenda sailkatua, proposatutako ereduaren arabera (II. eranskina).
  • Fakturak eta gastuak justifikatzeko agiriak, banaka edo batera, gastu-kontzeptu bererako, eta hirugarren edo hornitzaile berarekin lotuta, 1.000,00 eurotik gorakoak (BEZik gabe).
  • 1.000,00 eurotik gorako gastu subentzionagarrien ordainagiriak.
  • Erakundea balio erantsiaren gaineko zerga (BEZ) ordaintzetik salbuetsita badago eta eskabidean ofizioz egiaztatzearen aurka agertu bada, dagokion salbuespen-ziurtagiria.
  • Langile-gastuen kasuan eta eskabidean ofizioz egiaztatzearen aurka agertuz gero, 110 hiruhileko ereduak edo 190 eredua, ordaindu izanaren egiaztagiriarekin batera.
  • Erantzukizunpeko adierazpena (III. eranskina).
  • Diruz lagundutako programa edo jardueraren dokumentazio grafikoa, fotografikoa edo ikus-entzunezkoa.
  • Diruz lagundu daitezkeen eta diruz lagundu ezin daitezkeen jardueren gastu komunen kasuan, ezarritako proportzioa justifikatzen duen idazkia.

Informazio gehiago

Kirol zerbitzua

Probintzia plaza, 5-3

01001 Vitoria-Gasteiz

Telefonoa: 945 18 18 18

Zer behar dut?

  • Ziurtagiri digitala. 

Izapide hau Egoitza elektronikotik soilik egin daiteke. 

Izapidetu