Dirulaguntza justifikatzea

Epeak

Itxita

Aurkeztu beharreko agiriak

  • Egindako jardunen/inbertsioen memoria. Obrak eginez gero, obren argazkia ere aurkeztu behar da memoriarekin batera.

  • Justifikazio fakturen zerrenda, hauexek adieraziz: hartzekoduna, zenbatekoa, jaulkitze epea eta ordainketa eguna, hala badagokio.

  • Dirulaguntzaz besteko diru sarrerarik izan bada, diru sarrera horien justifikazioa aurkeztuko da.

  • Justifikazio fakturak (jatorrizkoak edo kopia konpultsatuak).  

Erregistro Orokorra - Arabako Foru Aldundia

Probintzia plaza, 5

01001 Vitoria-Gasteiz

Itundutako erregistroak