Dirulaguntza justifikatzea

Epeak

Itxita

Esleitu datatik 2021eko azaroaren 15era arte

Aurkeztu beharreko agiriak

 • Egindako jardunen/inbertsioen memoria. Obrak eginez gero, diruz lagundutako inbertsioen argazkiak ere aurkeztu behar dira.
 • Justifikazio fakturen zerrenda; honako hauek adierazi behar dira: hartzekoduna, zenbatekoa, jaulkipen data eta ordainketa data, egoki bada.
 • Justifikazio fakturen jatorrizkoak edo fotokopia konpultsatuak.  
 • Aurkeztutako fakturak ordaindu izanaren ziurtagiriak (kontabilitateko P agiriak edo banku transferentziak edo laburpenak, ordainketa edo transferentzia egin duen bankuaren zigiluarekin).
 • Hauei buruzko informazioa jasotzen duen erantzukizunpeko adierazpena:
  • Aurkeztutako datuak egiazkoak direla eta aurkeztutako kopiak jatorrizko dokumentuekin bat datozela.
  • Dirulaguntza honetaz gain, hemen diruz lagundutako kontzeptuetarako beste diru sarrera edo dirulaguntza batzuk lortu diren.  Baiezkoa bada, diru sarrera horien justifikazioa aurkeztuko da.

Zer behar dut?

 • BAK

  BAKQ

  Ziurtagiri Digitala

Egoitza elektronikoaren bidez aurkeztea