Ekin Araban 2023 justifikazioa

Izapidetu

Epeak

Irekita

2024ko martxoaren 11ko 14:00ak arte. 

Aurkeztu beharreko agiriak

Dokumentazio justifikatzailea hurrengo modalitateetako baten bidez azaldu ahal izango da:

1. Izapide elektronikoa. Frogagiria egoitza elektronikoaren bitartez eransteko, egoitzan identifikatu eta "Nire espedienteak" atalera sartzea beharrezkoa da.

2. Izapide aurrez aurre. Arabako Foru Aldundiko Erregistro Orokorrean erregistratu behar da (Probintzia plaza, 5, 01001 Vitoria-Gasteiz).

Arabako Foru Aldundiak dirulaguntza ordaintzeko betebeharra aitortu ahal izateko, erakunde onuradunak honako agiri hauek aurkeztu beharko ditu:

  • Egindako jarduera guztien azken memoria, honako hauek zehaztuz: helburuen lorpen-maila, gogobetetze-maila, bilakaera kronologikoa eta desbideratzeak diruz lagundu daitezkeen kontzeptuetan.
  • Diruz lagundutako proiektuaren gastuen, diru-sarreren eta/edo finantzaketaren taula.
  • Fakturak eta froga-balio baliokidea duten gainerako dokumentuak. Beste herrialde batzuetako erakundeek jaulkitako fakturak itzulita egon beharko dira, ingelesez jaulkitakoak izan ezik.
  • Eskaintza hirukoitza eta justifikazio-txostena, baldin eta aukeratutako eskaintza ez bada ekonomikoki onuragarriena (egindako benetako gastua 15.000,00 eurokoa edo handiagoa bada eta eskabidean ez bada aurreikusten).
  • Hala badagokio, jarduketak gauzatzeko beste laguntza batzuen eskabideak/ebazpenak, aldez aurretik entregatu ez badira.
  • Kontratazio-gastuengatik dirulaguntza lortu bada, enplegu-bulegoan erregistratutako lan-kontratua, kontratatutako pertsonaren NANaren eta Gizarte Segurantzako alta-agiriaren kopia eta, gutxienez, lehen hilabete osoko nominaren kopia aurkeztu beharko dira.

Erakunde onuradunak, 2025eko martxoaren 10ean 14:00etan amaituko den epean, diruz lagundutako gastuen ordainketa justifikatzeko agiriak aurkeztu beharko ditu, dagokion banku-transferentziaren bidez edo merkataritzako trafiko juridikoan baliokidea den froga-balioa duen beste agiri baten bidez. Agiri horietan, honako hauek zehaztu beharko dira: ordaintzailea, onuraduna, zenbatekoa, ordainketa-data eta kontzeptua.

Gogoan izan: eskaera Arabako Foru Aldundiaren Erregistro Orokorrean paperez aurkezten duten erakunde onuradunek helbide elektroniko honetara ere bidali beharko dute: emprenderenalava@araba.eus. Bidalketa hori paper formatuan egindako eskaera ofizialaren osagarria izango da eta, horrenbestez, aurkezpen ondorioetarako ez du inolako baliorik izango.

Informazio gehiago

Izapide horretan edo webetik formularioa sortzean gorabeheraren bat gertatuz gero, jarri harremanetan aldundi digitaleko erabiltzailearen arretarako zentroarekin, mezu elektronikoa helbide honetara bidalita: diputaciondigital@araba.eus 

945 569 028 telefonora ere deitu dezakezu, astelehenetik ostiralera, 8:15etik 14:30era jaiegunetan izan ezik.

Deialdi honi loturiko beste edozein argibide funtzional behar izanez gero, jar zaitez harremanetan Arabako Foru Aldundiko Ekonomia Garapenaren Zuzendaritzarekin (945.18.18.18 - luz.: 52182 eta 52323), astelehenetik ostiralera, 8:15etik 14:30era jaiegunetan izan ezik.

Zer behar dut?

  • Ziurtagiri elektronikoa 

Frogagiriak honela aurkez daitezke Arabako Foru Aldundiaren Erregistro Orokorra (Probintzia plaza 5, 01001 Vitoria-Gasteiz), edo 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan ezarritako lekuak.


Ekonomia Garapenaren, Berrikuntzaren eta Demografia Erronkaren Saila

Ekonomia Garapenaren eta Berrikuntzaren Zerbitzua

Garapen Ekonomikoko Zerbitzua

Probintzia plaza, 5, 1. zk.

01001 Vitoria-Gasteiz

Telefonoa 945 181818

Izapidetu