Dirulaguntza justifikatzea

Izapidetu

Epeak

Irekita

2023/02/21 - 2023/11/02

2023ko otsailaren 21etik martxoaren 31ra arte, 14:00etan

Aurkeztu beharreko agiriak

a) Merkataritza jardueraren eta egindako inbertsioen memoria  (sektorea, antzinatasuna, kokapena, langileak, inbertsioen beharra eta inbertsio horiek eskatzailearen lehiakortasun hobekuntzari dagokionez izan ditzaketen ondorioak).

 

b) Inbertsio/jardunen, zeinetarako laguntzak eskatu diren, eskaintzen edo/eta aurrekontuen, edo/eta fakturen fotokopia.

 

c) Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak egindako egiaztagiria, laguntza eskatu aurreko 365 egunean izandako batez besteko plantillari buruzkoa  (erakunde eskatzailearen kotizazio kontu guztiak barne). 

 

d) Dirulaguntza honetarako eskatutako jardueretarako beste diru sarrera batzuk lortu eta/edo eskatu badira, diru sarrera horien edo eskaeraren justifikazioa aurkeztu beharko da.

Zer behar dut?

  • BakQ

    Ziurtagiri elektronikoa 

Izapide hau Egoitza elektronikotik soilik egin daiteke. 

Izapidetu