Kirolaraba A1. Goi-mailako klubentzako laguntza justifikatzea. 2022-2023

Epeak

Itxita

Ebazpena jakinarazi eta gero - 2023ko irailaren 30a (barne).

Aurkeztu beharreko agiriak

  • Jardueraren memoria (Goi mailan dauden talde bakoitzeko memoria bat). IV. erasnkina.
  • Fakturen zerrenda. II. eranskina.
  • Ibilgailu pribatuetan joan etorriak egin badira III. eranskina.
  • Erantzukizunpeko adierazpena. V. eranskina.
  • 2022. urtean zehar Fundazioaren laguntza ekonomikoa jaso baduzu, Kirolaraba Fundazioaren publizitatea dagoela frogatu beharko duzu (kirol-ekipamendua, kartelak, web-orria edo beste edozein hedabide).

Informazio gehiago

Kirol zerbitzua

Probintzia plaza, 5-3

01001 Vitoria-Gasteiz

Telefonoa: 945 18 18 18

Zer behar dut?

  • Egoitza elektronikoaren bidez aurkez daiteke. Horretarako, arlo pertsonalean, nire espedientera jo behar da, espediente zehatzean dokumentazioa erantsiz.  

Egoitza elektronikoaren bitartez soilik izapidetu daiteke.