Irabazteko xederik gabeko elkarte eta erakundeei kultura jarduerak egiteko emango zaizkien dirulaguntzen deialdia.

Epeak

Itxita

Desde la finalización de la actividad hasta el 20 de diciembre de 2019

Aurkeztu beharreko agiriak

1. Jarduketa memoria, egindako jarduerak eta lortutako emaitzak jasotzen dituena.

2. Jardueraren gastu guztien zerrenda sailkatu bat, adieraziz hartzekoduna, gastuen agiria edo faktura, zenbatekoa, jaulkipen data eta, hala badagokio, ordainketaren data.

3. Diruz lagundutako jarduera finantzatu duten bestelako diru sarrera eta dirulaguntzen xehetasunak, zenbatekoa eta jatorria adierazita.

4. Banaka edo multzoka gastu kontzeptu bererako 1.000 euro (BEZa aparte) gainditzen direnean bakarrik aurkeztu beharko dira jatorrizko fakturak edo balio bereko agiriak, bai eta 500 eurotik gorako gastuak ordaindu izanaren froga-agiriak ere.

Arabako Foru Aldundia - Erregistro Orokorra

Probintzia plaza, 5, 01001 Gasteiz.