null Toki erakundeen aurrekontuen urteko likidazioak

Toki erakundeen aurrekontuen urteko likidazioak

Arabako Foru Aldundiari dagokion toki erakundeen finantza babesa gauzatzean, aldundiak udalen, kuadrillen eta tokiko partzuergoen aurrekontuen likidazioak jaso behar ditu gauzatu eta hurrengo urteko apirilaren 30a baino lehen, haiek gordetzeko eta, hala badagokio, beste administrazio publiko batzuetara bidaltzeko.

Udalak, kuadrillak eta partzuergoak.

Lurralde Orekaren Saila.

3/2004 Foru Araua, otsailaren 9koa, Arabako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzkoa (ALHAO, 21. zk., 2004ko otsailaren 18koa).

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Toki erakundeen aurrekontuen urteko likidazioak

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi