Justifikazio kontu sinplifikatua eta jardueren justifikazio memoria

Epeak

Itxita

Diruz lagundutako jarduerak amaitzen direnetik 2023ko abenduaren 29ra arte. 

Aurkeztu beharreko agiriak

  • Justifikazio memoria, III. Eranskinaren arabera

  • Justifikazio kontu erraztua, IV. Eranskinaren arabera

  • Halakorik bada, egindako argitalpen, azterlan, programa edo iragartzeko kartelen ale bana aurkeztuko da, bai eta prestatutako dokumentazio idatzi edo grafiko guztiarena ere.

Zer behar dut?

    • BAK
    • BAKQ
    • Ziurtagiri digitala

Izapide hau Egoitza elektronikotik soilik egin daiteke, "Nire espedienteak" ataletik.