Justifikazio-memoria aurkeztea haurren eta gazteen aisialdiko prestakuntza-eskoletarako

Epeak

Itxita

 2022eko abenduaren 15era arte. 

Aurkeztu beharreko agiriak

Justifikatzeko epea:

  • Amaierako memoria, deialdiaren 8. puntuan zehaztutako edukiarekin

Zer behar dut?

  • Zirtagiri digitala 

Hala ere, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 14.2 artikulua betez, nahitaez aurkeztu behar dute telematikoki Egoitza elektronikoaren bidez edo beste administrazio publiko batzuen erregistro elektronikoetan, pertsona juridikoek, nortasun juridikorik gabeko entitateek, nahitaez elkargoko kide izatea eskatzen duen jarduera profesional batean ari direnak, jarduera horretan egiten dituzten izapideetarako, eta Administrazioarekiko harremana elektronikoki izatera behartuta dagoen interesdun bat ordezkatzen dutenak.