null Mendiko larreen aprobetxamendua kudeatzeko laguntzak

Mendiko larreen aprobetxamendua kudeatzeko laguntzak

Mendiko larreen aprobetxamenduaren kudeaketa zuzena egitea, abeltzaintzaren garapenari lotua eta kudeaketako konpromiso jakin batzuei lotua, mendiko larreek ekoizpen, natura eta paisaia funtzioak batzeko moduan.

Pertsona fisiko edo juridikoak, jabari publikoko mendietan larratzen diren abereak dauzkaten nekazaritza ustiategien titularrak direnak eta, modu boluntarioan, nekazaritza eta ingurumen kontratua sinatu dutenak.

Nekazaritza Garapena Zerbitzua 

 

Oinarrien testu bateratua 2021

Foru Gobernu Kontseiluaren 15/2021 Foru Dekretua, apirilaren 20koa. Onespena ematea Diputatuen Kontseiluaren ekainaren 21eko 46/2016 Foru Dekretua aldatzeari, zeinaren bidez onespena ematen baitzaie nekazaritza, ingurumen eta klima laguntzak eta nekazaritza ekologikoko laguntzak arautzen dituzten oinarri arautzaileei eta haien 2021erako deialdiari.

 

Foru Gobernu Kontseiluaren 11/2020 Foru Dekretua, martxoaren 24koa. Onestea ingurumen eta nekazaritzako eta klimako laguntzak eta nekazaritza ekologikorako laguntzak arautzen dituzten oinarrien aldaketa eta haien deialdia, EAEko Landa Garapeneko 2015-2020 Programaren barruan.

Foru Gobernu Kontseiluaren 16/2019 Foru Dekretua, martxoaren 21ekoa. Onespena ematea ingurumen eta nekazaritza eta klima laguntzak eta nekazaritza ekologikokoak arautzen dituzten oinarriak aldatzeari eta haien 2019rako deialdiari, EAEko Landa Garapeneko 2015-2020 Programaren barruan.

Foru Gobernu Kontseiluaren 19/2018 Foru Dekretua, apirilaren 13koa. Onartzea ingurumen eta klimako laguntzak eta nekazaritza ekologikorako laguntzak (Euskal Autonomia Erkidegoko Landa Garapeneko 2015-2020 Programaren barruan ematekoak dira) arautzen dituzten oinarrien aldaketa, zeinak ekainaren 21eko 46/2016 Foru Dekretuaren bidez onartu baitziren, eta onartzea laguntza lerro horren 2018rako deialdia.

Foru Gobernu Kontseiluaren 20/2017 Foru Dekretua, apirilaren 4koa, aldatzen dituena nekazaritza, ingurumen eta klima laguntzak eta nekazaritza ekologikoko laguntzak arautzen dituzten oinarriak, zeinak ekainaren 21eko 46/2016 Foru Dekretuaren bidez onartu baitziren, eta onartzen duena laguntza lerro horren 2017rako deialdia.
 
Diputatuen Kontseiluaren 46/2016 Foru Dekretua, ekainaren 21ekoa, onartzen dituena nekazaritza, ingurumen eta klima laguntzak eta nekazaritza ekologikoko laguntzak arautzen dituzten oinarriak, 2015-2020 aldirako EAEko Landa Garapenerako Programaren baitan; baita laguntza lerro horren 2016rako deialdia ere.

  • Ebazteko eta jakinarazpena egiteko epea: 6 hilabete
  • Administrazio isiltasunaren ondorioak: negatiboa

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Laguntza eskatu

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Laguntzari uko egitea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Konpromisoak subrogatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi