006 eredua: Espainian bizi ez diren pertsona fisikoek eta juridikoek identifikazio fiskaleko zenbakia esleitzeko, aldatzeko edo baja emateko eskaera

Epeak

Informazio gehiago

160/2011 Foru Agindua, martxoaren 8koa