037 eredua: jarduera ekonomikoa egiten duten pertsona fisikoak, sozietate zibilak, ondasun erkidegoak, jabeen erkidegoak eta errenta egozketaren araubidean dauden beste erakunde batzuk

Izapidetu

Epeak

Irekita

Alta

 • Epe orokorra: hilabetea jarduera eratu edo hasten denetik
 • Konturako atxikipenak eta sarrerak: kontura atxiki edo sartzeko betebeharra hasi aurretik
 • Batasunaren barruko eragileen erregistroa: Erregistroan inskribatzea ahalbidetzen duena gertatu baino lehen

Aldaketa

 • Epe orokorra: hilabete aldaketa aitorpena aurkeztera behartzen duena gertatzen denetik
 • PFEZ kalkulatzeko metodoak aukeratu, errebokatu edo salbuestea: dena delakoak ondorioak sortu behar dituen urteko martxoaren 1a baino lehen
 • BEZaren araubide bereziak: ondorioak eragin behar dituen urtearen aurreko abendua
 • Batasunaren barruko eragileen erregistroa: erregistroan inskribatzea ahalbidetzen duena gertatu aurretik

Baja

 • Hilabetea errentak atxikitzeko erakundea likidatu edo zergaduna hiltzen denetik

Informazio gehiago

Arabako Foru Aldundiak 50/2001 Foru Dekretuan xedatutakoaren arabera, hirugarren pertsonen izenean aitorpen-autolikidazioak aurkezteko baimendutako erakunde laguntzaileek (aholkularitza enpresak eta gestoriak) euren bezeroen errolda aitorpenak bete eta aurkeztu ahalko dituzte, haien borondatezko ordezkaritza  eskatu badute, gutxienez 2c mailan.

Kontaktua: Foru Ogasunaren bulegoak.

Joan Errolda Ereduen Laguntza Programara:

Zer behar dut?

  • Ziurtagiri digitala
  • BAKQ (ontzi jokoa)
  • BAK

"Informazio gehiago" atalean duzu Errolda Ereduen Laguntza Programara joateko sarbidea.

Izapidetu