11-T eredua - Borondatezko gizarte aurreikuspeneko entitateei eta pentsio fondoei egindako ekarpenen ziurtagiri eredua.

Epeak

Irekita