110 eredua: Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren atxikipenak eta konturako ordainketak

Izapidetu

Epeak

Irekita

Hiruhilekoko likidazio epearen ondorengo hilaren lehenengo hogeita bost egunetan.

Aurkeztu beharreko agiriak

Telematikoki aurkezten bada: erantsi behar den dokumentazio gehigarria telematikoki aurkeztuko da egoitza elektronikoan aitorpenari dagokion fitxategiarekin batera.

Paperean aurkezten bada: idatzia aurkeztuko da, behar den dokumentazioa erantsiz, dagokion autolikidazioa aipatuz (eredua eta aldia).

Informazio gehiago

Eredu hau lanaren etekinen, zenbait jarduera ekonomikoren eta sarien gainean egindako atxikipenak eta konturako sarrerak hiru hilean behin aitortu eta sartzeko erabiltzen da.

Araudia:

Izapidetu