115A eredua. Higigarrien kapitalaren etekinen gaineko atxikipenak eta kontura egindako sarrerak

Izapidetu

Epeak

Irekita

Dagokionaren arabera, hileko likidazio epearen ondorengo hilaren lehen hogeita bost egutegi egunetan, uztailari dagokiona izan ezik, zeina irailaren 10 arte aurkez baitaiteke.

Aurkeztu beharreko agiriak

Telematikoki aurkezten bada: erantsi behar den dokumentazio gehigarria telematikoki aurkeztuko da egoitza elektronikoan aitorpenari dagokion fitxategiarekin batera.

Paperean aurkezten bada: idatzia aurkeztuko da, behar den dokumentazioa erantsiz, dagokion autolikidazioa aipatuz (eredua eta aldia).

Informazio gehiago

Eredu hau hiri ondasun higigarrien alokairuak sortutako etekinen ordainketaren gainean egindako atxikipenak eta konturako sarrerak sartzeko erabiltzen da.

Jarduera ekonomikoa duten pertsona fisikoak, ondasun erkidegoak, sozietate zibilak eta pertsona juridikoak, publikoak nahiz pribatuak, higiezin baten alokairua euren jarduerarako erabiltzeko kontratatu dutenak.

Araudia

Izapidetu