117 eredua. Atxikipenak eta konturako diru sarrerak/Konturako ordainketa. Errentak edo ondare-irabaziak, inbertsio kolektiboko entitateen kapitalaren edo ondarearen adierazgarri diren akzioak eta partizipazioak eskualdatzearen edo ordaintzearen ondorioz eta harpidetza eskubideak eskualdatzearen ondorioz lortuak

Izapidetu

Epeak

Irekita

Dagokionaren arabera, hileko likidazio epearen ondorengo hilaren lehen hogeita bost egutegi egunetan, uztailari dagokiona izan ezik, zeina irailaren 10 arte aurkez baitaiteke.

Aurkeztu beharreko agiriak

Erantsi behar den dokumentazio gehigarria telematikoki aurkeztuko da egoitza elektronikoan aitorpenari dagokion fitxategiarekin batera.

Informazio gehiago

Eredu hau inbertsio kolektiboko erakundeetan, inbertsio funtsetako partaidetzak eskualdatzeak sortutako ondare irabazi/galeren gaineko atxikipenak aitortu/sartzeko erabiltzen da. Eta akzioen gaineko harpidetza eskubideak eskualdatzeko.

Bankuak, akzioen entitate gordailuzainak, inbertsio kolektiboko erakundeak, funtsen sozietate kudeatzaileak eta atxiki eta sartzera derrigortuta dauden pertsona fisikoak eta juridikoak, funtsetan parte hartzen dutenak.

Zer behar dut?

    • Zertifikatu digitala
    • Ontzi jokoa

Nahitaezkoa da aurkezpen telematikoa

Izapidetu