15T eredua: Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren eta sozietateen gaineko zaergaren atxipenen eta konturako sarreren egiaztagiria. Hiri ondasun higiezinen errentamendutik etorritako etekinak

Epeak

Irekita

Informazio gehiago

Araudia: