179 eredua: Etxebizitzak erabilera turistikorako lagatzeko informazio aitorpena.

Izapidetu

Epeak

Irekita

Hiru hilean behin aurkeztu beharko da, hiruhileko natural bakoitzean egindako eragiketei dagokienez, adierazpenean aipatzen den hiruhilekoa amaitu ondorengo hilabete naturalaren lehen eta azken egunaren arteko epean.

Informazio gehiago

Adierazpen honen xedea da erabilera turistikoko etxebizitzen lagapenari atxikitako datuak informatzea.

Hartzaileak: Erabilera turistikoko etxebizitzen lagatzaileen eta lagapen-hartzaileen artean bitartekari diren pertsonak eta erakundeak.

Araudia

Zer behar dut?

Nahitaezkoa da telematikoki aurkeztea

Izapidetu