181 eredua. Mailegu eta kredituen, eta ondasun higiezinei lotutako finantza eragiketen aitorpen informatiboa.

Izapidetu

Epeak

Irekita

Urte bakoitzeko urtarrilaren 1-31 artean, aurreko egutegi urteari dagozkion eragiketei dagokienez.

Informazio gehiago

Aitorpenaren xedea da maileguei eta kredituei buruzko urteko informazioa ematea, bai eta kreditu-erakundeek eta, indarrean dagoen araudiaren arabera, banku- edo kreditu-trafikoan diharduten gainerako erakundeek ondasun higiezinekin lotuta ematen dituzten edo bitartekari gisa jarduten duten bestelako finantza-eragiketei buruzkoa ere.

Hartzaileak:

Indarreko araudiaren arabera banku- edo kreditu-trafikoan diharduten kreditu-erakundeak eta gainerako erakundeak, eta maileguak ematen edo ematen dituzten erakundeak, hipotekadunak zein bestelakoak, edo ondasun higiezin baten edo ondasun higiezin baten gaineko eskubide erreal baten erosketa finantzatzeko beste edozein modutan esku hartzen dutenak.

Araudia:

Zer behar dut?

  • Ziurtagiri digitala

Nahitaez telematikoki aurkeztu behar da

Izapidetu