184 eredua. Errentak eratxekitzeko araubidean dauden erakundeak. Aitorpen informatiboa.

Izapidetu

Epeak

Irekita

Otsailean.

Informazio gehiago

Aitorpen honen xedea da errentak esleitzeko araubidean dauden erakundeei buruzko urteko informazioa ematea, haien jarduera ekonomikoari buruzko datuak ematea, eta datu ekonomikoak bazkideei, jaraunsleei, erkideei edo partaideei esleitzea, Espainiako lurraldean bizi zein ez.

Hartzaileak:

Errentak esleitzeko araubideko erakundeak (sozietate zibilak, ondasun-erkidegoak eta beste batzuk)

Araudia:

Izapidetu