187 eredua: Inbertsio kolektiboko erakundeen kapitalaren edo ondarearen adierazgarri diren akzioak eta partaidetzak eskualdatu edo ordaintzearen ondorioz lortutako errenten edo ondare irabazien gainean kontura egindako atxikipenak eta sarrerak. Urteko laburpena.

Izapidetu

Epeak

Irekita

Sortzapen ekitaldiaren hurrengo urtarrilaren 1etik 30era.

Informazio gehiago

Eredu honen xedea higiezinetako inbertsioko funtsen partaidetzen eskualdatze edo itzultzeen nahiz harpidetza eskubideen eskualdatzearen urteko laburpena aurkeztea da.

Ekitaldian hileko/hiruhilekoko 117 ereduaren bidez aitortu eta ordaindu diren kuotak dauzkaten etekinak.

Inbertsio funtsetako partaidetzak eskualdatuz gero, hartzaileak inbertsio kolektiboko erakundeak kudeatzeko sozietateak dira. Atzerrian helbideratutako inbertsio kolektiboko erakundeen partaidetzak eskualdatuz gero, merkaturatzaileak edo gaitutako bitartekariak. Haiek denak atxiki beharra balute.

Arestikoek atxiki beharrik ez balute, informatzeko betebeharrik ere ez daukate; betebeharra erakundearen bazkideak edo partaideak berak dauka, pertsona fisikoa nahiz juridikoa izan, lehenago autoatxikipena eginda izango duenak.

Harpidetza eskubideak eskualdatuz gero, entitate gordailuzaina edo finantza bitartekaria.

Normativa:

Zer behar dut?

    • Zertifikatu digitala
    • Ontzi jokoa

Nahitaezkoa da aurkezpen telematikoa

Izapidetu