188 eredua: Atxikipenak eta konturako sarrerak, kapitalizazio eragiketen eta bizi zein elbarritasun aseguruen ondorioz lortzen diren errenten edo higigarrien kapitalaren etekinen gainekoak. Urteko laburpena.

Izapidetu

Epeak

Irekita

Paperean aurkezten bada: sortzapen ekitaldiaren hurrengo urtarrilaren 1etik 25era.

Telematikoki aurkezten bada: sortzapen ekitaldiaren hurrengo urtarrilaren 1etik 30era.

Informazio gehiago

Eredu honen xedea kapitalizazio edo bizi edo baliaezintasun aseguruko kontratuko eragiketengatik kapital higigarriaren etekinak jaso dituzten subjektu pasiboen urteko datuak, pertsonalak nahiz ekonomikoak, aitortzea da.

Ekitaldian hileko/hiruhilekoko 128 ereduaren bidez aitortu eta ordaindu diren kuotak dauzkaten etekinak.

Bankuak, aseguru konpainiak, borondatezko gizarte aurreikuspeneko erakundeak, establezimendu iraunkorrak eta kapitalizazioko kapital higigarriko edo bizi edo baliaezintasun aseguruko kontratuko eragiketak hitzartu eta ordaindu dituzten pertsona fisiko eta juridiko guztiak.

Zer behar dut?

    • Zertifikatu digitala
    • Ontzi jokoa

Nahitaezkoa da aurkezpen telematikoa

Izapidetu