195 eredua. Kontuen edo eragiketen hiruhilekoko aitorpena, haien titularrek kreditu erakundeei IFZa ezarritako epean eman ez dietenean.

Izapidetu

Epeak

Irekita

Hiruhileko natural bakoitza amaitu ondorengo lehen hilabetearen barruan, identifikazio fiskaleko zenbakia jakinarazteko epea hiruhileko horretan amaitua duten kontu eta eragiketei dagokienez. Aitorpen hori telematikoki aurkezten bada, urte bakoitzeko laugarren hiruhilekoari dagokion aitorpena otsailaren 20a arte aurkeztu ahalko da.

Informazio gehiago

Kreditu-erakundeei IFZ ezarritako epean eman ez dieten titularren kontuen edo eragiketen hiru hilean behingo informazio-aitorpena aurkeztea.

Hartzaileak:

Kreditu-erakundeak.

Araudia:

Zer behar dut?

    • Zertifikatu digitala

Nahitaezkoa da aurkezpen telematikoa

Izapidetu