210 eredua. Zergadun Ez Egoiliarren Errentaren gaineko Zerga. Ez egoiliarrak establezimendu iraunkorrik gabe. Aitorpen arrunta. Autolikidazioa.

Izapidetu

Epeak

Irekita
 • Higiezinen salmentek sortutako errentak: salmenta eskrituraren egunetik, hiru hilabete lehen hilabetetik.
 • Ondasun higiezinak egozteko errentak: zergaren sortzapen egunaren (abenduaren 31) ondoko egutegiko urtea.
 • Gainerako errentak:
  • Autolikidazioaren emaitza dirua sartu beharra edo zero kuota bada: sortzapena sortu den hiruhilekoa iraungi eta hogeita bost egun.
  •  Itzuli beharreko autolikidazioak: autolikidazioa eragin duen atxikipena edo konturako sarrera sartzeko epea amaitu eta bost urteko epean.

Aurkeztu beharreko agiriak

Eredua telematikoko aurkezten da eta, beraz, erantsi behar den dokumentazio gehigarria telematikoki aurkeztuko da egoitza elektronikoaren bitartez, aitorpenari dagokion fitxategiarekin batera.

Informazio gehiago

Eredu honek establezimendu iraunkorrik ez duten zergadun ez egoiliarren mota orotako errendimenduak aitortzeko eta kuota ordaindu edo itzulketa eskatzeko balio du. Ez da derrigorrezkoa zero kuotako aitorpenak aurkeztea.

Zer behar dut?

  • Zertifikatu digitala
  • Ontzi jokoa

Nahitaezkoa da aurkezpen telematikoa egoitza elektroniko bidez egitea

Telematikoki

Izapidetu