211 eredua. Establezimendu iraunkorrik gabeko ez egoiliarrei ondasun higiezinak erostean egindako atxikipena

Izapidetu

Epeak

Irekita

Hilabete higiezina eskuratzen den egunetik

Aurkeztu beharreko agiriak

Eredua telematikoko aurkezten da eta, beraz, erantsi behar den dokumentazio gehigarria telematikoki aurkeztuko da egoitza elektronikoaren bitartez, aitorpenari dagokion fitxategiarekin batera.

Informazio gehiago

Espainian zerga ez egoiliar den bati, establezimendu iraunkorrik ez duenari, ondasun higiezin bat erosten dionak, eskuratzeko balioaren % 3 kontura atxiki edo sartu behar du eta, eredu horren bitartez, Arabako Foru Ogasunean sartu, ondasun higiezina Araban kokatuta dagoenean.

Zer behar dut?

    • Zertifikatu digitala
    • Ontzi jokoa

Nahitaezkoa da aurkezpen telematikoa egoitza elektroniko bidez egitea

Telematikoki

Izapidetu