213 eredua. Zergadun Ez Egoiliarren Errentaren gaineko Zerga. Erakunde ez egoiliarren ondasun higiezinen gaineko karga berezia

Epeak

Irekita

Karga bereziaren sortzapen egunaren (urte bakoitzeko abenduaren 31) ondorengo urtarrilean

Informazio gehiago

Eredu honen xedea Araban ondasun higiezinak, Espainian zerga egoiliar ez diren eta zerga egoitza zerga paradisutzat jotzen den herrialde edo lurralde batean duten erakundeen jabetza dena, edukitze hutsa aitortzea eta likidatzea da.

Eredu hori aurkeztu beharko dute Espainian zerga egoitza ez duten eta zerga egoitza zerga paradisutzat jotzen den herrialde edo lurralde batean daukaten erakundeek, Araban alokairurako edo bestelako jarduera baterako erabiltzen ez diren ondasun higiezinak dauzkatenek.

Ez dute eredua inolaz ere aurkeztu beharko atzerriko estatu eta erakunde publikoek ez nazioarteko erakundeek.