230 eredua: Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga eta zergadun ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga: zenbait loteria eta apustutako sarien gaineko karga bereziaren atxikipenak eta konturako sarrerak; sozietateen gaineko zerga: zenbait loteria eta apustutako sarien gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak. Autolikidazioa

Izapidetu

Epeak

Irekita

230 eredua aurkeztu eta horren zenbatekoa sartuko dute atxiki edo konturako sarrera egin beharra duten subjektuek hiru hiletik hiru hilera, apirilaren, uztailaren, urriaren eta urtarrilaren 1etik 25era bitartean, biak barne, aurre-aurreko hiruhilekoan ordaindutako sariei dagozkien zenbatekoak eta konturako sarrerak direla eta.

Informazio gehiago

Eredu honen xedea zenbait loteria eta apustutako sarien gaineko karga bereziari lotutako atxikipenak eta konturako sarrerak autolikidatzea da.

Araudia:

Zer behar dut?

    • Zertifikatu digitala
    • Ontzi jokoa

Nahitaezkoa da aurkezpen tetematikoa egoitza elektroniko bidez egitea.

Izapidetu