280 eredua. Epe luzerako aurrezki planen urteko aitorpen informatiboa.

Izapidetu

Epeak

Irekita

Hurrengo urteko urtarrilaren lehen 30 egutegi egunak, aurreko egutegi urteari dagokion informazioari dagokionez.

Informazio gehiago

Epe luzeko aurrezki-planei buruzko urteko informazio-adierazpena aurkeztea.

Hartzaileak:

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko azaroaren 27ko 33/2013 Foru Arauaren hogeita hamabigarren xedapen gehigarrian zehaztutako epe luzeko aurrezki-planak merkaturatzen dituzten aseguru- edo kreditu-erakundeak.

Araudia:

Zer behar dut?

  • Zertifikatu digitala

Nahitaezkoa da aurkezpen telematikoa

Izapidetu