309 eredua. BEZ. Autolikidazio ez aldizkakoa.

Epeak

Irekita

Garraiobide berrien EBren barruko eskuratzeak badira, aitorpen-likidazio hori aurkeztu eta sartzeko epea hogeita hamar egunekoa izango da eragiketa egiten denetik eta, nolanahi ere, garraiobide horiek behin betiko matrikulatu aurretik.

Gainerako kasuetan, aitorpenaren aurkezpena eta sarrera apiril, uztail eta urriaren lehenengo hogeita bost egutegi egunetan egingo dira. Azken likidazio aldikoa, hurrengo urteko urtarrilaren lehenengo hogeita bost egutegi egunen barruan aurkeztu behar da.

Informazio gehiago

Balio erantsiaren gaineko zergaren autolikidazio ez aldizkakoa aurkeztea.

Araudia:

2 Foru Agindua 2013-1-11. 

Sartzeko aterako balitz finantza erakunde laguntzaileetan bertaratuta izapidetuta. Gainerako kasuetan, Foru Ogasunaren bulegoetan.