310 eredua. BEZ. Araubide erraztua. Autolikidazioa.

Izapidetu

Epeak

Irekita

Dagokion hiru hileko likidazio aldiaren ondorengo hilaren lehenengo 25 egunetan.

Aurkeztu beharreko agiriak

Ordezko aitorpenen kasuan aurkezteko zioa azaltzen duen idazkia erantsi beharko da.

Informazio gehiago

Balio erantsiaren gaineko zergako araubide erraztua aplikatzekoa zaien jarduerak bakarrik egiten dituzten subjektu pasiboek (hari uko egin ezean) BEZeko aitorpen-likidazioa aurkeztea.

Araudia:

Zer behar dut?

Inprimakia telematikoki aurkeztera behartuta ez daudenentzat, bertaratuta egin beharko da izapidea. Foru Ogasunaren bulegoetan aurkeztuko da konpentsatzekoa edo hutsa balitz, eta finantza erakunde laguntzaileetan sartzekoa balitz.

Izapidetu